کاپ کاربید تنگستن

کاپ کاربید تنگستن


Portfolio Description

کاپ کاربید تنگستن آسیاب سیاره ای، جهت آسیاب و آلیاژسازی مواد ستخت و حساس