کاپ زیرکونیا

کاپ زیرکونیا


Portfolio Description

کاپ زیرکونیا آسیاب سیاره ای بدون غلاف، جهت آسیاب کاری مواد با خلوص بالا و حساس به آلودگی در حجم های 120 و 250 سی سی