کاپ آلومینا

کاپ آلومینا


Portfolio Description

کاپ آلومینا آسیاب سیاره ای بدون غلاف، جهت آسیاب کاری مواد با خلوص بالا و حساس به آلودگی در ظرفیت های 120 – 250 و 500 سی سی