خمیر الماس 6 میکرون

خمیر الماس 6 میکرون


Portfolio Description

خمیر الماس 6 میکرون، جهت پولیش و آماده سازی نمونه های سخت ساخت شرکت STRUERS (اصل)