خمیر الماس 3 میکرون

خمیر الماس 3 میکرون


Portfolio Description

خمیر الماس 3 میکرون، جهت پولیش و آماده سازی نمونه های سخت ساخت شرکت STRUERS (اصل)