بال کاربید تنگستن

بال کاربید تنگستن


Portfolio Description

بال کاربید تنگستن جهت انجام آزمون تست سایش با قطر 10 میلی متر مناسب اکثر فیکسچرهای موجود